iniciescolapractiques
 

L'escola

 

punt Qui som

punt Què fem

punt Com arribar-hi

punt Instal·lacions

punt Inscripcions

punt Contacte

 

 

 

 

Qui som

L'Escola Professional Mare de Déu de Montserrat és un centre privat concertat. I des d'abril de 2015 forma part de la Fundació d'Escoles Parroquials de l'Arquebisbat de Barcelona (FEP).

L'escola acull, en primer terme, els alumnes provinents dels centres d'educació especial Mare de Déu de Montserrat, Gavina i Rel, que són els centres fundadors; també acull tots aquells altres alumnes que, necessitats d'aquesta atenció educativa, sigui quina sigui la seva procedència i per rigorós ordre de prioritats segons les normes oficials de matriculació per a centres concertats, presentin la seva sol·licitud en el temps i la forma adequats.

L'Escola cobreix una etapa educativa integral per a la inserció a la societat i al treball. Hi treballa un equip de professionals que té en compte els diferents aspectes de la formació: mestres, pedagogs terapeutes, mestres de taller, assistent social i personal auxiliar.

El nostre projecte educatiu té com a principis bàsics:

punt L'ensenyament individualitzat
punt L'admissió i l’acceptació de la diversitat de ritmes evolutius i capacitats dels alumnes
punt El coneixement de l'historial personal, clínic i pedagògic de l'alumne com a base d'un procés de valoració evolutiu
punt La motivació com a element essencial en tot procés educatiu
punt La permanent recerca dels recursos per suplir els dèficits concrets en cadascun dels alumnes
punt L'atenció tant a la relació educativa com a l'adquisició de tècniques i continguts bàsics
punt El manteniment permanent de la connexió teoria-pràctica
punt L'observació com a eina fonamental de treball
punt El desenvolupament en cadascun dels alumnes, d'esperit crític
punt L'augment constant de l'autonomia dels alumnes
punt El treball en equip
punt La convicció que no hi ha procés educatiu possible si no es troba connectat amb la família i l'entorn
punt La recerca del potencial de cada alumne com a persona adulta
punt L'interès perquè tots els alumnes parlin i entenguin les llengües oficials de Catalunya
punt L'escola és activa i, per tant, es troba connectada amb la realitat. Viu en el barri, a la ciutat... i com a tal participa dels seus serveis.

A l'escola hi conviuen nois i noies sense cap discriminació. Entenem que la coeducació és més que un conviure junts a l'escola nois i noies. És l’educació per a la igualtat, i això vol dir que hem d'ensenyar d'una manera vigilant i atenta en la formació que impartim.

Des de l'escola es promou un règim participatiu en la gestió, en què pares, professors, alumnes i personal no docent hi intervinguin d'acord amb allò que els permet la legislació actual. Però també, i a banda del que estrictament determini la llei, a l'escola, per les condicions i necessitats de l'alumnat, es potencien en tot moment els grups d'interès, les associacions, etc. que a iniciativa dels diferents estaments es puguin promoure en benefici de la funció educativa i dels objectius generals que perseguim.

L'escola posa a disposició dels seus alumnes i famílies els serveis següents:

puntServei de menjador S'organitza des de l'escola amb els mateixos professionals que vetllen per l'assoliment i el manteniment d'hàbits en aquest àmbit. L'hora de pati posterior a aquest servei l’organitzen monitors.
punt Servei d'atenció i orientació a les famílies A través d'aquest servei es gestionen les peticions de beques i ajuts, les orientacions de tipus mèdic i psicològic, els serveis de suport a la família, la tramitació de reconeixements de disminució i subsidi (LISMI, pensions no contributives, targeta rosa, etc.).
punt Atenció psicopedagògica
punt Orientació laboral