inicipdc-tvapqpipractiques
 

PDC

 

punt PFI d'Administració i gestió

punt PFI d'Hoteleria: cuina i serveis de restauració

punt PFI de Mecànica i electricitat

punt PFI de Fusteria i instal·lació de mobles

punt PFI d'Arts gràfiques i manipulats

 

punt Pràctiques laborals

 

 

 

 

 

 

   
 
  El Blog del PDC

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programa de Diversificació Curricular (PDC)

01 02 03 04
05 06 07 08

 

 

 

 

 

 

 

 

És el programa inicial del Centre. Es tracta d’un circuit que té una durada prevista de dos cursos. L’objectiu fonamental és l’orientació de l’alumnat per a la tria posterior del PFI.

Continguts i activitats més significatives

Els continguts estan distribuïts en tres àrees: acadèmica, social i tallers. D’altra banda, s’incorpora l’àmbit de les pretecnologies (primera aproximació que l’alumne exercita del conjunt dels PFI).

L’àrea acadèmica es concreta amb les assignatures de matemàtiques, llengua i cultura general. Totes amb l’objectiu de mantenir coneixements i d’orientar-los vers una funcionalitat social, laboral i personal.

L’àrea social es concreta amb les assignatures d’autonomia social i personal, seguretat i higiene, tutoria i estudi.

L’àrea de taller es concreta amb: coneixement d’eines i materials, soldadures, taller de manteniment, mosaic, argila polimèrica i dibuix.

Al final d’aquest cicle inicial de 2 anys l’alumne passa a realitzar el PFI que s’ha acordat.

09 10 11
12 13 14
15 17 19