iniciescolapractiques
 

 

Pla Digital de Centre (EDC)

 

 

punt Estratègia Digital de Centre

punt Cultura Digital de Centre

 

 

 

 

 

 

Pla Digital de Centre (EDC)

El Pla d’educació digital de Catalunya 2020-2023, presentat pel Departament d’Educació en el marc de la XII legislatura, té com a objectiu contribuir al desenvolupament de les competències digitals que els ciutadans i les ciutadanes necessiten per viure i treballar en una societat caracteritzada per les transformacions i els canvis accelerats derivats de les mateixes tecnologies.

Amb aquest Pla es vol situar Catalunya com un país capdavanter en l’ús educatiu de la tecnologia per a l’èxit educatiu i social, al mateix temps que es pretén millorar la competència digital de l’alumnat, el professorat i els centres educatius en el marc de la transformació educativa.

El Pla Digital de Centre (EDC) té bàsicament dues línies molt diferenciades. Una primera part que és més estratègica, que consta de la planificació que fem al centre per aconseguir els objectius passant per les fases de diagnosi, objectius, planificació i avaluació. La segona part mostra la cultura digital, que és el recull de documentació, protocols, acords relacionats amb tots els àmbits digitals del centre.

 

 

Pla Digital de Centre (EDC) en pdf