inicipqpipractiques
 

PFI

 

punt Administració i gestió

punt Hoteleria: cuina i serveis de restauració

punt Mecànica i electricitat

punt Fusteria i instal·lació de mobles

punt Arts gràfiques i manipulats

 

punt Pràctiques laborals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programes de Formació i Inserció

d'Administració i gestió

01 02 03 04
05 07 08 09

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil professional: Auxiliar en activitats d’oficina i en serveis administratius generals.

Família professional: Administració i gestió.

Competència general: Distribuir, reproduir, transmetre i arxivar la informació i documentació requerides en les tasques administratives i de gestió.

Activitats més significatives:

punt Rebre informació i documentació exterior i distribuir-la.
punt Realitzar enviaments d'informació i documentació.
punt Rebre i distribuir trucades telefòniques.
punt Atendre una recepció.
punt Reprografia de documents interns i externs.
punt Confeccionar documents amb ordinador.

punt Realitzar gestions.
punt Arxivar.
punt Utilitzar l'ordinador de l'empresa.

Mòduls

punt Tècniques d'arxiu.
punt Bancs i diners.
punt Documentació personal.
punt Comunicació oral i escrita.
punt Mecanografia.
punt Comptabilitat.

punt Ofimàtica
punt Maquinari (fotocopiadora, fax).
punt Enquadernació funcional
.
punt Seguretat i salut laboral.

 

06 14 11
12 16 10
15 13 17