inicipqpipractiques
 

PFI

 

punt Administració i gestió

punt Hoteleria: cuina i serveis de restauració

punt Mecànica i electricitat

punt Fusteria i instal·lació de mobles

punt Arts gràfiques i manipulats

 

punt Pràctiques laborals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programes de Formació i Inserció

d'Arts gràfiques i manipulats

01 03 14 11
07 06 08 04

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil professional: Auxiliar d’arts gràfiques i serigrafia.

Família professional: Arts Gràfiques.

Competència general: Realitzar la reproducció, enquadernació i altres acabats propis de la reprografia, preparant els materials i ajustant les diferents màquines i equips. Executar operacions auxiliars en tècniques bàsiques d’impressió del producte gràfic, de serigrafia i de tampografia.

Activitats més significatives:

punt Preparar els materials.
punt Classificar el material a enquadernar.
punt Discriminar sistemes d’enquadernació.
punt Realitzar i folrar capses, tapes i carpetes.
punt Ordenar i netejar el taller.

Mòduls

punt Situació en el taller i en el lloc de treball.
punt Coneixement dels materials, eines i màquines.
punt Manipulació i ordre dels materials a enquadernar.
punt Aprenentatge del sistemes manuals d’enquadernar.
punt Elaboració, muntatge i acabat de capses, tapes i carpetes.
punt Reprografia (còpies).

punt Tecnologia i disseny.

punt Seguretat i salut laboral.

 

09 10 13
12 16 02
15 05 17