inicipqpipractiques
 

PFI

 

punt Administració i gestió

punt Hoteleria: cuina i serveis de restauració

punt Mecànica i electricitat

punt Fusteria i instal·lació de mobles

punt Arts gràfiques i manipulats

 

punt Pràctiques laborals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programes de Formació i Inserció

d'Fusteria i instal·lació de mobles

01 21 23 10
05 33 12 20

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Perfil professional: Auxiliar en treballs de fusteria i instal·lació de mobles.

Família professional: Fusta, moble i suro.

Competència general: Operar amb equips de mecanitzat per a la fabricació d’elements de fusteria i moble, ajustar, embalar i col·laborar en el muntatge i instal·lació.

Activitats més significatives:

punt Organitzar i preparar el lloc de treball, el material necessari i les eines o màquines.
punt Realitzar la medició i traçat.
punt Operar amb eines i màquines bàsiques.
punt Conservar les eines i utillatges.
punt Muntatge de diferents peces: encolar, clavar, cargolar, ....
punt Fer processos d’acabats: polir, envernissar, pintar, ...

punt Dibuix tècnic: croquis.
punt Seguretat i salut laboral.

Mòduls

punt El taller de fusteria.
punt La fusta.
punt Eines, màquines i utillatges.
punt Medició.
punt Construcció de mobiliari.
punt Acabats.

punt Dibuix

punt Seguretat i salut laboral.

 

04 09 32
16 19 15
31 18 22