inicipqpipractiques
 

PFI

 

punt Administració i gestió

punt Hoteleria: cuina i serveis de restauració

punt Mecànica i electricitat

punt Fusteria i instal·lació de mobles

punt Arts gràfiques i manipulats

 

punt Pràctiques laborals

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Programes de Formació i Inserció

 

A partir d'una FORMACIÓ PROFESSIONALITZADORA pretenem facilitar a l'alumnat, l’accés al món del treball en qualsevol dels sectors professionals que ens són més propers: l’industrial i el de serveis. Per això, en el nostre centre, s'imparteixen els següents Programes de Formació i Inserció

punt PFI d'Administració i gestió

punt PFI d'Hoteleria: cuina i serveis de restauració

punt PFI de Mecànica i electricitat

punt PFI de Fusteria i instal·lació de mobles

punt PFI d'Arts gràfiques i manipulats

Tot, sense oblidar l’atenció permanent en l’educació integral basada en tres blocs bàsics de formació: l’acadèmic, l’autonomia social i laboral, i el bloc tecnològic-professional.

La formació a l'escola, incorpora també, PRÀCTIQUES LABORALS en empreses on s’inicia el contacte de l'alumnat amb el món laboral.